* Tích chọn vào dòng xe bạn muốn đăng ký lái thử ( có thể chọn 1 hoặc nhiều )
Hình ảnh
Loại Xe
VinFast VF 9
Chọn
Hình ảnh
Loại Xe
VinFast VFe34
Chọn
Hình ảnh
Loại Xe
VinFast VF 8
Chọn