THÔNG TIN LIÊN HỆ VINFAST QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 133 Lê Duẩn, TT Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

Hotline: 0949 060 191

Email: Quannguyen0601@gmail.com

Fanpage:  https://www.facebook.com/VinFastQuangTriOfficial/